ISANG PAALALA MGA KA-IBANIANS!


HANGGANG SEPTEMBER 6, 2019 NA LANG ANG CONTRIBUTION PENALTY CONDONATION PROGRAM NG SSS. SA MGA GUSTO PANG HUMABOL, MAGSADYA LAMANG SA OPISINA NG SSS NA MATATAGPUAN SA ZONE1 IBA, ZAMBALES.

Visit Us